Budúcnosť developerstva:
Integrácia systémov mení stavbu a spravovanie objektov

Integrácia bezpečnostných systémov v developerských projektoch, zvyšujúca sa bezpečnosť a komfort užívateľov sú vo svete štandardom. Takéto riešenia prichádzajú aj na Slovensko a developerom poskytujú neoceniteľné benefity vo forme konkurenčnej výhody.

Pri očakávaní rastu cien energií je pre budúcich vlastníkov bytov v rezidenčných projektoch alebo nájomcov administratívnych priestorov dôležité myslieť na úsporu nákladov na prevádzku objektu. Takisto je potrebné sústrediť sa na funkčnosť celého objektu.

Integrované riešenia pre developerov

Systémy pre riadenie vstupu a vjazdu, poplachové a kamerové systémy, elektrická požiarna signalizácia, fotovoltika, objektová bezpečnosť či protipožiarne systémy sa prepájajú už aj v súčasnosti. Budúcnosť však prináša potrebu ich integrácie do vyššieho celku, ktorý bude spolu efektívne komunikovať a účelne sa ovplyvňovať.

Pri rezidenčných projektoch je potrebné sústrediť sa na funkcionalitu celého reťazca byt – bytový blok – komplex blokov – areál – garáž – spoločné priestory. Dobre navrhnutý systém musí riešiť v rámci jednej aplikácie od obligátneho vstupu do objektu a  vjazdu do garáže aj používanie ostatných spoločných vnútorných a vonkajších priestorov. Je potrebné riadiť bezpečnosť a vstup do skladových priestorov, parkoviska pre bicykle, miestnosti pre kočíky.

Bytové komplexy, v ktorých sa nachádzajú aj iné spoločné zariadenia ako spoločenské miestnosti, herne pre deti či sauny, potrebujú vyriešiť okrem vstupu aj adresné rozúčtovanie nákladov na prevádzku týchto priestorov. Je vhodné neopomenúť režim pre vjazd návštev, kuriérov, vozidiel rôznych služieb.

Elektrické vozidlá tvoria jeden z budúcich najväčších spotrebičov elektrickej energie v rámci či už administratívneho, alebo rezidenčného projektu. Riešenia pre realizáciu flexibilnej infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel, budúcu prevádzku a rozúčtovanie nákladov sú prekvapivo jednoduché. Faktom je, že domáce nabíjanie je a pravdepodobne aj ostane vždy cenovo najefektívnejšie. Je ale nevyhnutné vrhnúť sa na riešenie už pri návrhu konceptu. 

Kombinácia systémov

Celý objekt sa v ideálnom prípade stáva jednotným funkčným celkom. To prináša jednoduchšie a lacnejšie riešenie nielen pre developera, ale aj pre správcu a konečného užívateľa objektu. Výsledkom sú energeticky efektívne a moderné projekty s využitím inovatívnych technológií.

Spojenie všetkých spomenutých systémov si vyžaduje ich naprojektovanie už na začiatku plánovania developerského projektu. Takáto implementácia síce môže mierne navýšiť vstupné náklady, ale dodatočná integrácia v neskorších fázach projektu nesie so sebou neželané efekty, napríklad v podobe nákladov zvýšených až o 25  – 45 %.  Okrem toho môže nastať nutnosť prijať niektoré kompromisy a odchýliť sa od optimálneho riešenia. Spoliehanie sa na bezdrôtové technológie, ktoré sa doinštalujú „kedykoľvek“, má svoje bezpečnostné a prevádzkové limity.

Bezkáblové riešenia na princípe nízko výkonnej bezdrôtovej komunikácie (tzv. mesh siete) sa stali dostupnejšími. Prinášajú však  so sebou zvýšené náklady na servis (batérie), nedosahujú spoľahlivosť káblových riešení a v neposlednom rade obyvateľom domácnosti vnášajú do obydlia ďalší elektromagnetický smog. 

Správne nastavená automatizácia, ktorá riadi spotrebu energií, prináša so sebou úsporu  energií a lepší management z hľadiska odberu elektriny počas dňa. Aktívny energetický manažment a prioritizácia spotreby bude v nie tak vzdialenej budúcnosti nevyhnutnosťou. Je rozumné vybrať pre svoj projekt taký systém, ktorý je otvorený, má moderné technologické komunikačné rozhrania a umožní aj v budúcnosti konektivitu prichádzajúcich technológií. 

Výhody nielen pre developerov

Integrácia a automatizácia poskytujú developerom neoceniteľné výhody. Okrem nižších prevádzkových nákladov objektu je to jeho zvýšená bezpečnosť. Tá má podobu prepojenia spomenutých bezpečnostných systémov. Ich komunikácia je vďaka automatizácii efektívna, rýchla a má potenciál lepšie chrániť životy a zdravie ľudí, majetok, ale aj životné prostredie.

Projekt, ktorý má systémy integrované a automatizované, je konkurencieschopnejší a pre nájomcov atraktívnejší. Správa takéhoto objektu je jednoduchšia a zlepšovanie či rozširovanie systémov je rýchlejšie. Automatizácia prináša efektívnejší manažment aj znížené náklady,” hovorí Ing. Ladislav Juran, CEO spoločnosti INVIZO.

Pridanou hodnotou takýchto riešení je zvýšenie bezpečnosti obydlia. Do smart elektroinštalácie je jednoduché pridať prvky zabezpečovacieho systému – detektory pohybu, detektory otvorenia okien a dverí, detektory uzamknutia. Navyše, tieto primárne bezpečnostné snímače po zapojení do integrovaného riešenia užívateľovi zvýšia i komfort a energetickú efektivitu. Príkladom môže byť utlmenie vykurovania / chladenia pri otvorenom okne, rozsvietenie vstupnej chodby pri odomknutí hlavných dverí alebo rozsvietenie tlmeného osvetlenia pri pohybe na chodbe v noci.

Pri implementácii inteligentných systémov sa nemôžeme vyhnúť ani pozitívnemu spoločenskému prínosu. Bezpečnejšie a pohodlnejšie obydlia prispievajú k lepšiemu životnému prostrediu a kvalite života. Tým pádom sa môže spoločnosť tešiť z menej stresujúceho prostredia a zvýšenej pohody, čo má kladný vplyv na fyzické a duševné zdravie.

Integrované bezpečnostné riešenia nie sú prospešné iba pre developerov, ale aj pre komunitu a spoločnosť ako celok. Tento komplexný prístup k bezpečnosti a riadeniu energií otvára cestu k udržateľnejšiemu a bezpečnejšiemu budúcemu životu pre všetkých. Komfort konečného užívateľa je tak nespornou výhodou pre spokojnosť spoločnosti. Prispôsobenie kúrenia, chladenia a svetla, ovládanie dverí mobilom, ale aj zavlažovanie, kontrola vstupu či alarm. Takéto funkcionality výrazne zvyšujú príťažlivosť celého projektu a otvárajú mu dvere do budúcnosti.

Profesionálny partner

Dodávatelia technológií aj dnes poskytujú developerom integrované a automatizované systémy. Chýba však partner, ktorý by tieto všetky tieto systémy vedel prepojiť do efektívneho a funkčného celku. “Spoločnosť INVIZO je systémovým integrátorom, ktorý pre developerov vytvorí projekt pre ich potreby a zrealizuje ho,” približuje Ing. Ladislav Juran, CEO spoločnosti. “Už viac ako 25 rokov sme lídrom v  objektovej bezpečnosti bánk a stabilným partnerom pre implementáciu inteligentných bezpečnostných systémov pre developerské projekty,” dodáva.

Schopnosť prepojiť a optimalizovať rôzne systémy do jednotného funkčného celku je neoceniteľná hlavne pre developerov, ktorí chcú dosiahnuť úspech aj na súčasnom konkurenčnom trhu. Spoločnosť je známa pre svoj profesionálny prístup a schopnosť prispôsobiť svoje riešenia potrebám konkrétnych projektov. Spolupráca so spoľahlivým partnerom výrazne zjednoduší implementáciu integrovaných bezpečnostných a energetických riešení v developerských projektov a zabezpečí, že tieto systémy budú plne využité a budú fungovať efektívne. Vlastný vývoj softvérových riešení a využitie smart technológií umožňuje developerom dosiahnuť vysoký stupeň automatizácie a inteligencie v ich budovách.

Spoločnosť INVIZO s.r.o. je už viac ako 25 rokov lídrom v objektovej bezpečnosti bánk a stabilným partnerom pre implementáciu inteligentných bezpečnostných systémov pre priemyselné objekty a developerské projekty. Využitím smart technológií a vlastného vývoja softvérových riešení prináša komplexné riešenia v oblasti automatizácie a inteligentnej bezpečnosti objektov. Vďaka vlastnej sieti servisných stredísk po celom Slovensku prináša rýchlu a kvalitnú servisnú dostupnosť pre viac ako 2500 objektov v aktívnej správe. 

Bratislava

Žilina

Zvolen

Košice