Patríme k lídrom v objektovej bezpečnosti

Dnešné bezpečnostné systémy budov sa stávajú čoraz sofistikovanejšími a inteligentnejšími. Vďaka smart technológiám a vlastnému vývoju softvérových riešení sú také aj naše služby. Ponúkame komplexné riešenia v oblasti inteligentnej bezpečnosti objektov, vďaka čomu máte všetky bezpečnostné, dochádzkové, protipožiarne či kamerové systémy pod dohľadom jedného integrovaného systému. 

Tam však nekončíme. Jedným z pilierov úspechu je aj naše stabilné servisné zázemie, s ktorým vyriešime akýkoľvek problém kedykoľvek a v ktorejkoľvek časti Slovenska.

Využívame vysoko spoľahlivé technológie a systémy

Naše riešenia, tak ako aj technológie a komponenty, sú štandardmi na svetovej úrovni. Spolupracujeme výlučne s overenými a etablovanými výrobcami.

Elektrická zabezpečovacia signalizácia

Systém kontroly
vstupu

Kamerový
systém

Grafický monitorovací nadstavbový systém

Evidencia
dochádzky

Bezpečnostný kľúčový systém

Naši kľúčoví partneri

Naše úspešné projekty

Projekt 3
Lidl

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Projekt 2
Hikvision

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Projekt 1
Bosch

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Ďalšie technologické riešenia

Inteligentné budovy

Inteligentné elektroinštalácie pre riadenie, monitoring a správu od jednotlivého objektu až po veľkú výrobnú spoločnosť.

Protipožiarne systémy

Požiarna bezpečnosť pre všetkých pracovníkov, návštevníkov a na ochranu majetku.

Softvérové riešenia

Softvérové riešenia s vysokým štandardom umožňujú ďalšie prispôsobenie vašim špecifickým požiadavkám.

Bratislava

Žilina

Zvolen

Košice