Softvérové riešenia
pre efektívne riadenie

Softvérové zázemie je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou každého komplexného technologického systému. Softvérové riešenia s vysokým štandardom umožňujú ďalšie prispôsobenie vašim špecifickým požiadavkám. Výsledkom je zjednodušenie procesov a ich efektívne riadenie pre váš prospech. Tieto riešenia poskytujeme vďaka našim vlastným systémom – inPORTAL.

Pre riadenie parkovania ponúkame vlastný adaptovateľný softvér inPARK.

inPORTAL pre bezpapierové riadenie servisných činností

Výhody
Prínosy pre klienta
Funkcionality

inPARK

Výhody
Prínosy pre klienta
Funkcionality

Naše úspešné projekty

Projekt 3
Lidl

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Projekt 2
Hikvision

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Projekt 1
Bosch

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Ďalšie technologické riešenia

Objektová bezpečnosť

Ochrana objektov akéhokoľvek typu a veľkosti s najnovšími technológiami a podporou.

Inteligentné budovy

Inteligentné elektroinštalácie pre riadenie, monitoring a správu od jednotlivého objektu až po veľkú výrobnú spoločnosť.

Protipožiarne systémy

Požiarna bezpečnosť pre všetkých pracovníkov, návštevníkov a na ochranu majetku.

Bratislava

Žilina

Zvolen

Košice